รวมเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์จ้า

วิธีการค้นหากด Ctrl + F จะขึ้นแถบค้นหาด้านบนซ้าย ใส่ key word ที่ต้องการค้นหาลงไปกด Enter ค่ะ

 

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์
 
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-6791
โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง 0-4469-0136
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4463-0271
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 0-4465-0316
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง 0-4469-9055
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อำเภอแคนดง 0-4419-3064
โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ 0-4418-5118 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อำเภอสตึก 0-4468-1947
โรงเรียนชำนิพิทยาคม อำเภอชำนิ 0-4460-9978
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม อำเภอกระสัง 0-4478-2623
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม อำเภอแคนดง 0-4461-4655
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ 0-4478-2037
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อำเภอละหานทราย 0-4461-8458
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อำเภอคูเมือง 0-4461-2422
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง 0-4460-5129
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ 0-4461-5983
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อำเภอนางรอง 0-4465-7018
โรงเรียนไทยเจริญวิทยา อำเภอปะคำ 0-4465-4229
โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ 0-4466-0900
โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง 0-4463-2298
โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง 0-4463-1065
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม อำเภอนาโพธิ์ 0-4468-6116
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด 0-4467-0212
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ 0-4460-7150
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4418-3101
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด 0-4467-9098
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ อำเภอประโคนชัย 0-4460-5006
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-1098
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย 0-4467-0659
โรงเรียนปะคำพิทยาคม อำเภอปะคำ 0-4463-2090
โรงเรียนพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 0-4462-8011
โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4466-6122
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม อำเภอพลับพลาชัย 0-4460-8090
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อำเภอนางรอง 0-4466-6064
โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง 0-4468-9014
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม อำเภอประโคนชัย 0-4460-5224
โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-1984
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ อำเภอคูเมือง 0-4460-5019
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม อำเภอสตึก 0-4419-3415
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย 0-4465-0121
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ 0-4478-0114
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม อำเภอหนองกี่ -
โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโนนดินแดง 0-4460-6169
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอบ้านด่าน 0-4418-6439
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา อำเภอละหานทราย -
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม อำเภอสตึก 0-4460-5013
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย 0-4464-9014
โรงเรียนละหานทรายวิทยา อำเภอละหานทราย 0-801747314
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อำเภอกระสัง 0-4461-4269
โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ 0-4466-0700
โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก 0-4468-1124
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อำเภอสตึก 0-4460-5069
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4463-0439
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4418-4200
โรงเรียนสะแกพิทยาคม อำเภอสตึก 0-4468-1873
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ 0-4460-5148
โรงเรียนสิงหวิทยาคม อำเภอนางรอง 0-4460-5038
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม อำเภอกระสัง 0-4466-6014
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย 0-4460-5021
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ 0-4464-1476
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม อำเภอคูเมือง 0-4418-2092
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4478-1354
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อำเภอหนองหงส์ 0-4466-9030
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช 0-4469-6027
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อำเภอหนองหงส์ 0-4466-6276
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง 0-4460-5122
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม อำเภอนาโพธิ์ 0-4478-0192
 
 
โรงเรียนเอกชน
 
โรงเรียนฮั่วเคี้ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-1497
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4461-1980
โรงเรียนนอร์ทอีสเทิร์นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4460-1333
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์อำเภอประโคนชัย 0-4465-1020
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อำเภอนางรอง 0-4463-1727
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4463-7256
โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4462-1143
โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 0-4418-4028,0-4418-4029

 

Go to top