ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

  ลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับประสาทหินพิมาย  บรรยากาศโดยรวมไม่ต่างกัน ปราสาทมีอายุกว่า 1000ปี สร้างโดยชาวชุมชนโบราณด้วยศิลาแลง เพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูบูชาแด่พระศิวะ รอบๆตัวปราสาทมี ภาพสลักโบราณอยู่หลายๆภาพสื่อถึงเทพ เช่นพระศิวะ ด้านในจะมีระเบียงคดเป็นแหล่งที่คนชอบมาถ่ายรูป และมีปรางค์ 5 องค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่สุดของสถานที่นี้ เปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุ มีหน้าบรรณ ซุ้มประตู แกะสลักไว้สวยงาม ไม่พบหลักฐานที่ แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้าง มีลักษณะของศิลปะขอมแบบบาปวน ซึ่งมีอายุอยู่ในราว พ.ศ. 1550-1625 จึงอาจกล่าวได้ว่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู

เปิดให้เข้าชมทุกวัน คิดค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4478 2715 โทรสาร 0 4478 2717
การเดินทาง จากบุรีรัมย์ใช้ทางหลวงหมายเลข 219 จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 24 และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหมายเลข 2117 ก็จะสังเกตเห็นปราสาทเมืองต่ำ (อยู่ห่างจากปราสาทพนมรุ้งประมาณ 8 กิโลเมตร)

 

Go to top