ติดต่อที่ 5 หมู่ 10 ห้าแยกเนินพระเนาว์ ข้างโรงเรียนเนินพระเนาว์

ถ.หนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย  43000

โทรศัพท์ 087-2254917, 086-2237827

 

Go to top