ตั้งอยู่ที่ 118 หมู่6 ถ.บ้านเหล่าจอมมณี(แยกจันทรสามัคคี) ต.มีชัย อ.เมือง หนองคาย

 
 ราคา 750-4200 บาท โทร. 048467446 หรือ 080-4087289 
รีสอร์ทสวย บรรยากาศครอบครัว บริการด้วยใจ
 
 
Go to top