ที่อยู่ ถนนริมโขง ในเมือง , เมืองหนองคาย ,

 

 

 

 

 

 

 

ห้องใหม่ สะอาด บรรยากาศริมน้ำโขง ที่สำคัญราคาถูกมากๆ

 

ที่มา:http://www.wongnai.com/restaurants/40930aA-%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C

 

Go to top