179 ถ. หนองคาย – เวียงจันทน์ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. 042 – 412-565 , 042-467-406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพักใหม่ สะอาด ทำเลที่ตั้งสะดวก จำนวนห้องพัก 31 ห้อง

 

 

ที่มา:http://www.nalumontour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539148950

 

Go to top