ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม ใบตองครองเมือง ตอน "3 เมืองกล้วย" ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2557 บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ในบรรยากาศการค้าขายตลาดไทยโบราณ 3 เมือง 3 สไตล์ ในคราวเดียว "ตลาดนครชุม" จังหวัดกำแพงเพชร แดนดินถิ่นกล้วยไข่ "ตลาดท่าเรือ" จังหวัดหนองคาย เมืองกล้วยน้ำว้า และ "ตลาดท่าน้ำข้ามภพ" จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นชื่อเรื่องกล้วยหอม และเลือกชมกล้วยสายพันธุ์หาชมยากนานาชนิด

นาย จรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวคิดการจัดงาน ใบตองครองเมือง ตอน "3 เมืองกล้วย" ว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจได้ชิมอาหารพื้นเมือง รวมถึงศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การค้าขายของคนในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้อาหารและขนมไทยยังคงมีสืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น โดยจำลองบรรยากาศตลาดโบราณที่มีเอกลักษณ์จาก 3 เมืองใหญ่ อันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในการเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วย 3 สายพันธุ์ ได้แก่
 
ตลาดนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร แดนดินถิ่นกล้วยไข่ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดนับจากอดีตถึงปัจจุบัน
 
งานนี้พี่ตานีต้องมา...
 
ตลาดท่าเรือ จังหวัดหนองคาย เดิมทีเป็นด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ใช้เพื่อข้ามฟากจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนจะกลายมาเป็นตลาดโบราณ พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย และศูนย์รวมสินค้าที่มีความหลายของประเทศในแถบอินโดจีน อาทิ ลาว, เวียดนาม, ไทย ถือเป็นจังหวัดที่มีการจัดเทศกาลกล้วยน้ำว้าที่ใหญ่ที่สุด
 
ขนมไข่ปลาสูตรคุณย่า อุอุ
 
ตำไทใส่ใบกล้วยก็มีนะแจ๊ะ!! (ห้ามกินใบตอง)
 
ตลาดน้ำข้ามภพ หรืออีกชื่อหนึ่งคือท่าน้ำ ข้ามภพ จังหวัดเพชรบุรี ตลาดที่มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่ากลาง แบ่งพื้นที่สองฟากของ 2 ตำบล ต่อมามีการพัฒนาเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายของอาหารการกินมากที่สุด มีตั้งแต่ข้าวแกง ปลาเผา จนถึงขนมโบราณที่หากินได้ยาก และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตและ ส่งออกกล้วยหอมไปยังตลาดญี่ปุ่นมากที่สุด
 
 
 
ขอขอบคุณ  ThaiPR.net
Go to top