โรงแรม สวัสดี หนองคาย

เราเดินผ่านเกสเฮ้าส์แห่งนี้ เราชอบป้าย ป้ายสวย ข้างในเป็นอย่างไรเราไม่ทราบครับ ใครไปพักแล้วก็เล่าให้ฟังแหน่ครับ เบอร์โทร. 042-412502 042-420259 มีทั้งแบบแอร์และพัดลม 

Go to top