โรงเรียนเสริมสวย รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งมากว่า 10 ปี

  

เปิดทำการแล้วที่ 2/2, ถ.เพชรเจริญ, อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์, 67000 บริหารโดย อ.เย็นจิตร เหมฤดี โทร.056-720-325โทร.056-720-325

Go to top