ขายเนื้อเสาวรสแช่แข็ง พร้อมรับ Oder  ปี 2557 ผลิตให้ทั้งปี  (เราเป็นเกษตรกร )ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เราขายตรง สินค้าเรารับรอง GAP โดยกรมวิชาการเกษตร จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ราคาตามตกลง

  

เบอร์ติดต่อ    : 0879618983

Go to top