ที่อยู่ 26-8 เพชรเจริญ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์  056-711592

 

 

 

 

 

 

 

ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ดและเสื้อผ้าอยู่ในตลาดเทศบาล 2 เพชรบูรณ์

 

Go to top