วัดศรีมงคล(วัดนาทราย) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย ตำบลวังบาล ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่ผนังภายในโบสถ์ทั้งสี่ด้าน ซึ่งมีภาพเขียนสวยงามตามแบบโบราณ เกี่ยวกับประวัติพระเจ้าสิบชาติ ภาพนรก-สวรรค์ และภาพที่สะท้อนให้เห็นชีวิตของสังคมท้องถิ่นในอดีต เช่น การประกอบอาชีพ การค้าขายทางเรือ การเดินทาง ใช้ทางหลวงสายหล่มเก่า-วังบาล ระยะทางจากอำเภอหล่มเก่าประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าหมู่บ้านนาทรายอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

จากโรงเรียนวังบาล ต.วังบาล มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอหล่มเก่า แวะวัดศรีมงคล บ้านนาทราย

 

พระอุโบสถเก่า
 
และพระธาตุองค์หนึ่งด้านหลังโบสถ์ ศิลปะลาว
 
แสดงถึงผู้คนที่ที่นี่อพยพมาจากลาว หรือ ลาวเคยมีอิทธิพลมาถึงที่นี่
 

อ.เสมือน เกษามูล ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า
 
พระอุโบสถ สร้างขั้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 
โดยใช้ช้างชักลากไม้มาจากบนเขา
ปูนทำจากหินปูนบดและเผาไฟ ผสม ? น่าจะน้ำ หรือผสมอย่างอื่นจำไม่ได้
 
ทำด้วยเครื่องมือง่าย ๆ จึงจะเห็นได้ว่าปูนที่ฉาบไม่เรียบ

 

ด้านหน้าปูนปั้นเหนือประตู เสียหายไปแล้ว
 
ภาพจิตรกรรมที่พระอุโบสถ สมัยปลายอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์
 
เขียนโดยชาวลาวซึ่งเป็นขี้ทูดแปลว่าเป็นโรคเรื้อน
 
ใช้เวลาเขียนสามปีเศษ ด้วยค่าจ้าง 1 ชั่ง 4 ตำลึง

หน้าบันภาพตรงกลางเป็นรูปพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระมารดาบนสวรรค์

ล่างซ้ายเป็นภาพมารผจญ พระธรณีบีบมวยผม
 

ล่างขวา ทรงโปรดปัญจวัคคีย์
 

พระอุโบสถเคยถูกไฟไหม้สองครั้ง จนเครื่องหลังคาเสียหาย
 
หลังจากมีสุภาพสตรีเข้าไป
 
ตั้งแต่นั้นมาจึงห้ามสุภาพสตรีเข้า
 
ตอนไปไม่พบพระ
 
แต่เมื่อชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้ามา ก็เข้ามาทักทาย
 
ตะโกนเรียกหลวงพ่อให้ โทรตามให้
 
บอกมีคนมาไกล อยากมาชมโบสถ์
 
สักครู่พระท่านก็มาเปิดอุโบสถให้
บานประตูเป็นบานไม้โดยการถากด้วยขวาน
 

พระประธาน ศิลปล้านช้าง
 

จิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปทศชาติชาดก
 
... คำอธิบายรูปจากแผ่นพับของวัด ...
 
เริ่มจากซ้ายมือของพระประธาน
 

เหนือประตู

 

 

ศาลาการเปรียญ

 

 

มีจิตรกรรมฝาผนังก่อนปี พ.ศ. 2500 รูปพระพุทธประวัติ

ธรรมาสน์

เจ้าถิ่น

 

ขอบคุณ อาจารย์เสมือน เกษามูล กรุณานำชมค่ะ

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuk-tukatkorat&month=07-08-2015&group=24&gblog=271

Go to top