วันนี้ 27 ธันวาคม 2558  จากทวิตเตอร์ของ ม.จ. จุลเจิม ยุคล @cyugala ทวิตข่าวการเสียชีวิต ของสุนัขทรงเลี้ยงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี คุณทองแดง โดยอายุรวมของคุณทองแดงอยู่ที 17 ปี 1 เดือน 9 วัน
"คุณทองแดงเสียชีวิตแล้ว เสียในวังไกลกังวล ร่างอยู่ที่ ร.พ. สัตว์หัวหิน
คุณทองแดงเกิดเขตวังทองหลาง เมื่อ 7 พ.ย. 2541"
คุณทองแดงเป็นสุนัข “สายพันธุ์บาเซนจิ มีความฉลาด กตัญญู รู้ที่ต่ำที่สูง
เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ทรงโปรด สิริอายุร่วม 17 ปี 1 เดือน 9 วัน”
 
 
 
เรื่องราว ความจงรักภักดีและผูกพันระหว่างคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี กับในหลวง มีอยู่มากมายหลายเรื่องราวเลยนะคะ (เนื้อหาตอนหนึ่งจาก พระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง )
 
"ทองแดงมีความจงรักภักดีและผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่ง มีครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงงานที่สวนจิตรฯ นานไปหน่อย และทองแดงไม่ได้ตามเสด็จ ระหว่างนั้นทองแดงก็ป่วย น้ำหนักลดมาก จนต้องส่งเข้าโรงพยาบาล นายสัตวแพทย์ผู้ดูแล ตรวจร่างกายทองแดงอย่างละเอียด ไม่พบว่ามีโรคอะไร คุณหมอจึงสรุปว่า ทองแดงเป็นโรค "เครียด" เหตุที่ "คิดถึง" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณหมอบอกว่าทองแดงเป็นสุนัขเงียบ ไม่ค่อยแสดงออก ดังนั้นความเครียดจึงมีผลมากต่อร่างกาย จากนั้นมา ทองแดงจึงได้ตามเสด็จเสมอ "
 
 
ประวัติคุณทองแดง ที่มาจาก วิกิพิเดีย
 
คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงสุนัขที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ติดตามถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้ง ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng) ออกเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทองแดง เป็นลูกของ "แดง" สุนัขจรจัดบริเวณซอยศูนย์แพทย์พัฒนา ถนนพระราม 9 เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 และนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร คุณทองแดงเกิดหลังลูกๆ ของคุณมะลิไม่กี่วัน และทรงยกให้คุณมะลิเลี้ยงดู
ทองแดง มีพี่น้องรวม 7 ตัว ซึ่งชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า
-ทองแดง เพศเมีย
-คาลัว เพศเมีย
-หนุน เพศเมีย
-ทองเหลือง เพศผู้ ได้ไปอยู่บ้านของข้าราชบริพารท่านหนึ่ง
-ละมุน เพศเมีย
-โกโร เพศเมีย
-โกโส เพศเมีย
 
คุณทองแดง มีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ขณะมีอายุได้ 5 สัปดาห์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นในหนังสือว่า "คุณทองแดง"มีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้ นิยมใช้งานในการล่าสัตว์ แต่"คุณทองแดง"มีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็น สุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ (ก่อนหน้านี้ทรงเรียกว่า เป็นสุนัข พันธุ์เทศ (ย่อมาจาก เทศบาล))
 
คุณทองแดง มีลูกกับ คุณทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ จำนวน 9 สุนัข เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อขนมที่มีคำว่า "ทอง" และพระราชทานนามสกุลว่า สุวรรณชาด โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ ขนมลูกๆทองแดง ออกเผยแพร่
-ทองชมพูนุท เพศเมีย น้ำหนัก 360 กรัม คลอดเอง
-ทองเอก เพศผู้ น้ำหนัก 310 กรัม คลอดเอง
-ทองม้วน เพศผู้ น้ำหนัก 330 กรัม คลอดเอง
-ทองทัต เพศผู้ น้ำหนัก 350 กรัม คลอดเอง
-ทองพลุ เพศผู้ น้ำหนัก 300 กรัม ต้องฉีดยาช่วย มีลูกกับคุณหิรัญวารี
-ทองหยิบ เพศผู้ น้ำหนัก 350 กรัม คลอดเอง
-ทองหยอด เพศเมีย น้ำหนัก 320 กรัม คลอดเอง มีลูกกับคุณน้ำชา
-ทองอัฐ เพศเมีย น้ำหนัก 290 กรัม คลอดเอง
-ทองนพคุณ เพศผู้ น้ำหนัก 360 กรัม คลอดเอง
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณ http://www.dogilike.com/board/view.php?id=13189 และ วิกิพิเดีย
 
Go to top