เป็นตลาดกลางขายสินค้าพื้นเมือง ของฝาก จ.ปราจีนบุรีและจากจังหวัดอื่น ๆ จึงเป็นจุดพักรถของนักท่องเที่ยว ของขายในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าภายใน จ.ปราจีนบุรี

โดดเด่นด้วยผลไม้ตามฤดูกาล เช่นทุเรียน กระท้อน มังคุด ส้มโอ มะไฟ และหน่อไม้ไผ่ตงซึ่งปัจจุบันมีขายตลอดทั้งปี 

 

 ตลาดหนองชะอมอยู่ที่ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อยู่ริมถนนบนทางหลวงหมายเลข 33 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 151 โดยจะเป็นร้านค้ายาวตามแนวถนน สามารถจอดรถบริเวณหน้าร้านได้เลย ตลอดแนวตลาด

 

 

Go to top