อยู่ที่ ถ. ราษฎรดำริ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี เบอร์ติดต่อ (037) 214165, 214579, 0903931834

 

ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ห้อง x-ray

ด้านหน้า

Go to top