ที่อยู่ 277 สถานพยาบาลอิมพีเรียล ราษฎร์ดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์     037-213134,082-6145614,085-3185640,086-3266528

 

 

 

 

 

คลินิกฟอกไตเอกชนแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี,เปิดบริการให้กับผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องการฟอกเลือดไม่จำกัดประเภทสิทธิ์การรักษา มีทั้งหมด 12 เตียง

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top