ที่ตั้ง: 105 หมู่ 1 ซอยเอนกบุณย์ ต.รอบเมือง จ.ปราจีนบุรี, อ.เมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์:037-211-454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ใกล้ศูนย์บริการโตโยต้า สังเกตจากป้ายร้านอาหารจะเป็นรูปสาวเวียตนาม หาไม่ยากเลย

ร้านสะอาด คนเต็ม อร่อยใช้ได้ บริการดี อาหารเสิร์ฟเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอ

 

 

Go to top