สืบเนื่องจากการไปชมพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผมก็แวะหาเครื่องดื่มเติมพลังก่อนเดินทางต่อ  ในนี้มีของอร่อยซ่อนอยู่ครับ 

 วนิลาเอสเพรสโซ อร่อยมาก แต่ผมไม่ได้สั่ง เพื่อนร่วมทางบอกมาครับ ที่ตั้งร้านก็อยู่ในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรตามชื่อเลยครับ หาไม่ยาก

Go to top