ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม เดิมเริ่มเปิดทำการในชื่อร้าน อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์ ในปี 2544 ทะเบียนการค้าเลขที่ 491 ก แบบ ทค.0403  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  239  หมู่  10  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี (ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 304)

 ต่อมาเมื่อธุรกิจมีการขายเติบโตขึ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 จึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม  และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น จึงได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่เลขที่ 580/23-24 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140(ทางเข้าอุตสาหกรรม 304) โดยดำเนินธุรกิจในด้านให้บริการตรวจซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้าในส่วนของ IT อย่างครบวงจร เช่น

1.เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Notebook-Server,PDA ทุกร่นทุก  ยี่ห้อ เช่น IBM, HP Compaq, Acer, Belta, Fujitsu ,Thoshiba

2.อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Printer, Scanner, Projector,Monitor,Digital Camera, Network และอื่นๆ เช่น Modem card , Mainboard, CPU, RAM, Speaker , Card Reader … etc

3.อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิดเช่น เครื่องโทรสาร,เครื่องถ่านเอกสาร,วัสดุสิ้นเปลือง..

4. รับวางระบบคอมพิวเตอร์, Network, หน่วยงานเอกชน และ ราชการ

5.Software เช่น Antivirus, Microsoft , Autodesk, POS และอื่นๆ

6.รับวางระบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบสแกนลายนิ้วมือ และ เป็นศูนย์ซ่อมและรับเคลมสินค้า

    It หลายยี่ห้อ

7.มีศูนย์ผึกอบรมสัมนาให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

 

Go to top