คอนเทนนี้จะรวบรวมเบอร์โทรหน่วยงานที่สำคัญต่างๆในปราจีนบุรีแลรหัสไปรษณีย์นะจ๊ะ เผื่อท่านใดยังมิทราบ อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อนะกะ

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานใน จ.ปราจีนบุรี

 
ตำรวจท่องเที่ยว                                     1155
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี          0-3721-1058, 191
ตำรวจทางหลวง                                     0-3729-0066, 193
สถานีดับเพลิง                                        0-3721-1099, 199
สนง.ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี                 0-3745-4129, 198
สนง.ปราบปรามยาเสพติด                      1688
สนง.การไฟฟ้าปราจีนบุรี                        0-3721-1114
สนง.การไฟฟ้า อ.กบินทร์บุรี                   0-3728-2401
สนง.การไฟฟ้า อ.ประจันตคาม               0-3729-1449
สนง.การไฟฟ้า อ.ศรีมหาโพธิ                 0-3727-9370
สนง.การประปาปราจีนบุรี                        0-3721-3619
สนง.การประปา อ.กบินทร์บุรี                   0-3728-1194
องค์การโทรศัพท์ จังหวัดปราจีนบุรี         0-3721-1611, 0-3721-1603, 1100
สถานีรถไฟปราจีนบุรี                               0-3721-1120
สถานีขนส่งปราจีนบุรี                              0-3721-1292
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร           0-3721-1088
โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรี                  0-3728-1196-7
โรงพยาบาลอำเภอบ้านสร้าง                   0-3727-1238-9
โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม              0-3729-1368-9
โรงพยาบาลอำเภอศรีมโหสถ                  0-3727-6127
โรงพยาบาลอำเภอศรีมหาโพธิ                0-3727-9203-4
โรงพยาบาลอำเภอนาดี                           0-3728-9057
โรงพยาบาลอิมพีเรียล                             0-3721-1587
 
 
รหัสไปรษณีย์ปราจีนบุรี
 
จังหวัด           อำเภอ           รหัสไปรษณีย์           ปณ.                       หมายเหตุ
ปราจีนบุรี      กบินทร์บุรี     25110                     ปณ.กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี       กบินทร์บุรี      25240                      ปณ.กบินทร์เก่า       เฉพาะ ต.เมืองเก่า
ปราจีนบุรี      นาดี              25220                     ปณ.นาดี
ปราจีนบุรี      บ้านสร้าง     25150                      ปณ.บ้านสร้าง
ปราจีนบุรี      ประจันตคาม25130                      ปณ.ประจันตคาม
ปราจีนบุรี      เมือง            25000                      ปณ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี       เมือง             25230                       ปณ.บ้านพระ           เฉพาะ ต.บ้านพระ, ต.โคกไม้ลาย, ต.ไม้เค็ด, ต.เนินหอม
ปราจีนบุรี      ศรีมหาโพธิ  25140                      ปณ.ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี      ศรีมโหสถ    25190                      ปณ.ศรีมโหสถ
 
 
Thank.
 
Go to top