vanitcha1

 ร้านตั้งอยู่ที่ 138 หมู่ 4, ถ.สุวรรณศร, ต.นนทรี , กิโลเมตรที่ 195, อ.กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 037-290330, 081-663 7184, 081-861 3245

จากบรรยากาศในภาพคงไม่ต้องบอกอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วสำหรับร้านนี้ ตัวเว็บปราจีนริเวอร์ เคยไปทานอยู่ 1-2 ครั้ง แต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลย เนื่องจากสมัยก่อนยังใช้ 3310 มันเลยถ่ายรูปไม่ได้ ขอขอบคุณภาพจาก คุณไกด์อุดร ด้วยนะครับ

vanitcha1

vanitcha1

vanitcha1

vanitcha1

vanitcha1

ขอขอบคุณภาพจากคุณ ไกด์คนอุดร ออนทัวร์ มากเลยจ้า

Go to top