ฟันผุ (Caries) เป็นปัญหาทันตกรรมที่พบมากในเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัย แต่ในเด็กมักมีความเจริญเติบโตของฟันและปัญหาทันตกรรมมากกว่าเนื่องจากสภาพปากและการดูแลทันตกรรมยังไม่เต็มที่ เรามาทำความรู้จักฟันผุและปัญหา ทันตกรรมสำหรับเด็ก กันคร่าวๆ ได้ดังนี้:

ฟันผุในเด็ก
ฟันผุเกิดจากการกัดกินรูฟันในเครื่องดื่มและอาหารที่มีน้ำตาล ฟันผุเริ่มจากการเกิดเป็นจุดดำบนผิวฟัน โดยเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในปากจะแปรงน้ำตาลให้เป็นกรดและเจือจางเคลือบบนฟัน นี่ส่งผลให้เกิดแผลบนผิวฟัน และเมื่อไม่รักษาจะทำให้เกิดโพรงในฟัน ที่สุดอาจสูญเสียฟันได้ การป้องกันฟันผุในเด็กควรติดตามการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ และลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลโปรยหรือเคลือบ (สาหร่ายน้ำตาล อาหารอัดเนย) อีกทั้งควรไปพบหมอฟันเป็นระยะเพื่อตรวจสุขภาพทันตกรรมและขอคำแนะนำเพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก

การดูแลฟันสำหรับเด็ก
การสอนเด็กรู้ระวังสุขภาพทันตกรรมเป็นสิ่งสำคัญ เริ่มต้นด้วยการสอนให้เด็กแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ อีกทั้งควรสอนให้เด็กลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะ


การตรวจสุขภาพทันตกรรม
เด็กควรไปพบหมอฟันเป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพทันตกรรมและทำการขัดบนฟัน (Scaling) และขอคำแนะนำในการดูแลฟันอย่างถูกวิธี
การอธิบายถึงความสำคัญของสุขภาพทันตกรรมและวิธีการดูแลฟันให้เด็กเข้าใจ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลฟันตั้งแต่เด็ก
การดูแลทันตกรรมในเด็กสำคัญมากเพราะมีผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถป้องกันปัญหาทันตกรรมร้ายแรงในอนาคตได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการดูแลฟันและสุขภาพทันตกรรมของเด็กอย่างสม่ำเสมอ และควรปรึกษาหมอฟันเพื่อคำแนะนำและรับบริการทันตกรรมเป็นระยะเพื่อรักษาสุขภาพทันตกรรมให้ดีที่สุด

วิธีป้องกันฟันผุ
การป้องกันฟันผุเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพทันตกรรมของคุณ นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันฟันผุ

  • แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ แปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันหรือหลังมื้อใหญ่และก่อนนอนด้วยยีนสีฟันที่มีฟลูออไรด์ เลือกแปรงฟันที่มีแขนงด้านรอบให้แปรงให้ถึงทุกมุมของฟันและลายฟัน
  • ใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดระหว่างฟันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย
  • การลดการบริโภคน้ำตาลและอาหารที่มีน้ำตาลแปรปรวน เช่น อาหารอัดเนย และอาหารที่มีน้ำตาลมาก เพื่อลดการสะสมกรดบนฟัน
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำอัดลมหวาน น้ำผลไม้หวาน และกาแฟหรือชาที่มีน้ำตาล
  • รับประทานอาหารที่มีสารอาหารดีสำหรับฟัน อาหารที่มีแคลเซียม ฟลูออไรด์ และฟอสเฟต เช่น ผลไม้, ผัก, ถั่ว, นม, และเนื้อปลาจะช่วยเสริมสร้างเคลือบนกันการเกิดฟันผุ

สรุป
เพื่อป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพ, ควรดูแลสุขภาพทันตกรรมโดยตรงโดยแปรงฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันด้วยยีนสีฟันที่มีฟลูออไรด์และทำความสะอาดระหว่างฟันด้วยไหสีน้ำยาหรือไหสีไฟฟ้า เพื่อลดการสะสมเส้นเหล็กและเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ควรลดการบริโภคน้ำตาลและอาหารที่มีน้ำตาลแปรปรวน, หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล, รับประทานอาหารที่มีสารอาหารดีสำหรับฟัน, ไปพบหมอฟันเป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพทันตกรรมและปฏิบัติสิ่งกระตุ้นฟันผุ อนาคตให้คำแนะนำจากหมอฟันและรับวัคซีนเพื่อป้องกันหนองในปาก การดูแลฟันอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรักษาสุขภาพทันตกรรมที่ดีและป้องกันฟันผุในระยะยาว

 

 

Go to top