อยู่ที่ถนนราษฎร์อนุสรณ์  ต.หนองเสม็ด, เมืองตราด

 

Go to top